استعلام مدارک تحصیلی

لطفا شماره مدرک را وارد نموده و اینتر بزنید و پس از نمایش نتیجه، بر روی شماره مدرک در پایین کلیک کرده تا اطلاعات کامل نمایش داده شود.

دانشگاه غیرانتفاعی فجر در راستای اهداف موسسه و توسعه خدمات آموزشی کلیه مدارک صادره مورد تایید در وب سایت مرکز می باشد.

بعد از وارد کردن شماره گواهینامه بر روی شروع کلیک کنید ( در صورت صحت ) شماره گواهینامه شما بصورت لینک ظاهرمی شودبر روی ان کلیک و مشخصات گواهی را مشاهده کنید .