رشته های تحصیلی کارشناسی

رشته های تحصیلی کارشناسی

رشته های تحصیلی کارشناسی

لیست برنامه درسی رشته های کارشناسی

طب سنتی

کد رشته گروه نام رشته مقطع
۴۸۲۹۰ علوم آزمایشگاهی علوم آزمایشگاهی کارشناسی
۳۳۱۷۰ علوم پزشکی پروتز های دندانی کارشناسی
۳۳۱۷۱ علوم پزشکی پرستاری کارشناسی
۳۳۱۷۲ علوم پزشکی مامایی کارشناسی
۱۳۲۹۶ علوم انسانی مدیریت امور گمرکی کارشناسی
۹۱۳۲۶۷ علوم انسانی جغرافیا و برنامه ریزی شهری کارشناسی
۱۳۳۰۸ علوم انسانی مدیریت مالی کارشناسی
۱۳۱۰۸ علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی
۱۳۲۹۹ علوم انسانی علوم اجتماعی گرایش مردم شناسی کارشناسی
۱۳۱۴۹ علوم انسانی کتابداری و اطلاع رسانی کارشناسی
۱۳۱۵۴ علوم انسانی علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی کارشناسی
۱۳۲۷۹ علوم انسانی مدیریت فرهنگی و هنری کارشناسی
۱۳۳۰۵ علوم انسانی آموزش زبان انگلیسی کارشناسی
۱۳۱۰۳ علوم انسانی مطالعات خانواده کارشناسی
۱۳۱۰۹ علوم انسانی علوم اقتصادی کارشناسی
۱۳۱۰۱ علوم انسانی تربیت مترجم زبان انگلیسی کارشناسی
۱۳۱۰۴ علوم انسانی مدیریت صنعتی کارشناسی
۱۳۱۰۰ علوم انسانی مدیریت دولتی کارشناسی
۹۱۳۱۰۸ علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی
۱۳۱۱۰ علوم انسانی زبان فرانسه کارشناسی
۱۳۱۱۴ علوم انسانی علوم قضایی کارشناسی
۱۳۱۱۵ علوم انسانی علوم سیاسی کارشناسی
۱۳۱۱۶ علوم انسانی الهیات و معارف اسلامی کارشناسی
۱۳۱۵۲ علوم انسانی حسابداری۳ کارشناسی
۱۳۱۳۵ علوم انسانی جغرافیا انسانی – طبیعی ۴ گرایش کارشناسی
۱۳۱۳۶ علوم انسانی روانشناسی اصلاح و تربیت کارشناسی
۱۳۱۳۸ علوم انسانی مترحمی زبان روسی کارشناسی
۱۳۱۳۹ علوم انسانی تاریخ کارشناسی
۱۳۱۴۲ علوم انسانی روانشناسی کارشناسی
۱۳۱۷۱ علوم انسانی مدیریت امور بانکی کارشناسی
۱۳۱۴۵ علوم انسانی علوم ارتباطات اجتماعی کارشناسی
۱۳۲۶۸ علوم انسانی باستانشناسی کارشناسی
۱۳۱۴۷ علوم انسانی مدیریت بازرگانی کارشناسی
۱۳۱۳۲ علوم انسانی مدیریت جهانگردی کارشناسی
۱۳۲۳۱ علوم انسانی فقه و حقوق اسلامی کارشناسی
۱۳۱۵۳ علوم انسانی حسابداری کارشناسی
۱۳۱۱۸ علوم انسانی زبان آلمانی کارشناسی
۱۳۲۶۳ علوم انسانی فلسفه و حکمت اسلامی کارشناسی
۱۳۱۱۳ علوم انسانی حقوق کارشناسی
۱۳۱۴۴ علوم انسانی زبان اسپانیایی کارشناسی
۱۳۲۸۳ علوم انسانی مدیریت جهانگردی و هتلداری کارشناسی
۱۳۱۱۹ علوم انسانی تربیت دبیر زبان انگلیسی کارشناسی
۱۳۲۶۷ علوم انسانی جغرافیا و برنامه ریزی شهری کارشناسی
۱۳۲۸۵ علوم انسانی زبان شناسی کارشناسی
۱۳۲۸۳ علوم انسانی امور گمرکی کارشناسی
۱۳۳۰۰ علوم انسانی تربیت بدنی و علوم ورزشی ۵ گرایش ورزش همگانی- فیزیولوژی ورزشی ، رفتار حرکتی ، مدیریت ورزشی ، بیومکانیک – New کارشناسی
۱۳۱۴۸ علوم انسانی روانشناسی صنعتی و سازمانی کارشناسی
۱۳۱۵۱ علوم انسانی مدیریت بیمه کارشناسی
۱۳۱۲۲ علوم انسانی فیزیولوژی ورزشی کارشناسی
۱۳۲۸۵ علوم انسانی زبان شناسی کارشناسی
۳۳۱۳۷ علوم پایه فیزیک مهندسی کارشناسی
۳۳۱۳۹ علوم پایه علوم کامپیوتر کارشناسی
۳۳۱۰۷ علوم پایه فیزیک کارشناسی
۳۳۱۰۰ علوم پایه زمین شناسی کاربردی کارشناسی
۳۳۱۰۴ علوم پایه شیمی کارشناسی
۷۳۱۰۲ هنر مرمت بناهای تاریخی کارشناسی
۷۳۱۱۰ هنر صنایع دستی کارشناسی
۷۳۱۰۱ هنر نمایش کارشناسی
۷۳۱۰۵ هنر عکاسی کارشناسی
۷۳۱۰۴ هنر طراحی صنعتی کارشناسی
۷۳۱۰۳ هنر نقاشی کارشناسی
۷۳۱۰۷ هنر فرش کارشناسی
۹۷۳۱۰۲ هنر مرمت و احیا بناهای تاریخی کارشناسی
۹۷۳۱۰۷ هنر فرش کارشناسی
۷۳۱۰۸ هنر مهندسی معماری کارشناسی
۷۳۱۰۹ هنر شهرسازی کارشناسی
۷۳۱۱۱ هنر طراحی پارچه ولباس کارشناسی
۷۳۱۰۶ هنر ارتباط تصویری کارشناسی
۲۳۲۴۰ فنی و مهندسی مهندسی شیمی گرایش مهندسی آتش کارشناسی
۲۳۲۳۴ فنی و مهندسی مهندسی تکنولوژی نساجی کارشناسی
۲۳۲۴۷ فنی و مهندسی مهندسی مکانیک کارشناسی
۲۳۱۲۰ فنی و مهندسی مهندسی برق کارشناسی
۲۳۱۰۶ فنی مهندسی طراحی و مهندسی پتروشیمی کارشناسی
۲۳۱۰۸ فنی مهندسی مهندسی کامپیوتر کارشناسی
۲۳۱۰۹ فنی مهندسی مهندسی مکانیک در طراحی جامدات کارشناسی
۲۳۱۱۱ فنی مهندسی مهندسی مکانیک در ماشین آلات کارشناسی
۲۳۱۱۲ فنی مهندسی مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید کارشناسی
۲۳۱۱۳ فنی مهندسی مهندسی عمران با ۴ گرایش آب ، خاک ،راه ، سازه کارشناسی
۲۳۱۱۴ فنی مهندسی ایمنی صنعتی کارشناسی
۲۳۱۱۵ فنی مهندسی مهندسی صنایع پلیمر کارشناسی
۲۳۱۰۳ فنی مهندسی مهندسی شیمی کارشناسی
۲۳۱۱۷ فنی مهندسی مهندسی نفت کارشناسی
۲۳۱۰۴ فنی مهندسی مهندسی شیمی نساجی و علوم الیاف کارشناسی
۲۳۱۲۷ فنی مهندسی مهندسی طراحی فرایندهای صنعت نفت کارشناسی
۲۳۱۲۸ فنی مهندسی صنایع پالایش کارشناسی
۲۳۱۲۴ فنی مهندسی مهندسی اکتشاف معدن کارشناسی
۹۲۳۱۲۰ فنی مهندسی مهندسی برق کارشناسی
۲۳۱۰۱ فنی مهندسی مهندسی مکانیک در حرارت و سیالات کارشناسی
۲۳۱۰۲ فنی مهندسی مهندسی مواد متالورژی صنعتی کارشناسی
۲۳۱۲۳ فنی مهندسی مهندسی صنایع – تکنولوژی صنعتی کارشناسی
۲۳۱۱۶ فنی مهندسی اتو مکانیک کارشناسی
۲۳۱۲۲ فنی مهندسی عمران نقشه برداری کارشناسی
۲۳۱۲۹ فنی مهندسی مهندسی فن آوری اطلاعات کارشناسی
۲۳۱۰۵ فنی مهندسی مهندسی صنایع – برنامه ریزی و تحلیل سیستمها کارشناسی
۲۳۱۱۸ فنی مهندسی مهندسی صنایع شمیایی معدنی کارشناسی
۲۳۱۲۶ فنی مهندسی مهندسی صنایع – تولید صنعتی کارشناسی
۲۳۱۲۵ فنی مهندسی استخراج معدن کارشناسی
۲۳۱۰۰ فنی مهندسی ساخت و تولید کارشناسی
۴۳۱۰۲ کشاورزی اقتصاد کشاورزی کارشناسی
۴۳۱۱۷ کشاورزی محیط زیست کارشناسی
۴۳۱۷۰ کشاورزی مکانیزاسیون کشاورزی کارشناسی
۴۳۱۱۲ کشاورزی مهندسی فضای سبز کارشناسی
۴۳۱۰۰ کشاورزی مکانیک ماشینهای کشاورزی کارشناسی
۴۳۱۰۱ کشاورزی مرتع و آبخیزداری کارشناسی
۴۳۱۰۳ کشاورزی علوم باغبانی کارشناسی
۴۳۱۲۳ کشاورزی علوم و صنایع غذایی کارشناسی
۴۳۱۰۶ کشاورزی علوم دامی کارشناسی
۴۳۱۱۱ کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات کارشناسی
۴۳۱۰۴ کشاورزی ترویج و آموزش کشاورزی کارشناسی
۴۳۱۱۸ کشاورزی شیلات کارشناسی
۴۳۱۱۹ کشاورزی خاکشناسی کارشناسی
۴۳۱۲۲ کشاورزی جنگلدری کارشناسی
۴۳۱۲۳ کشاورزی صنایع فراورده های کشاورزی کارشناسی
۴۳۱۰۸ کشاورزی مهندسی کشاورزی آب کارشناسی
۴۳۱۰۵ کشاورزی مهندسی چوب وکاغذ کارشناسی
کد رشته گروه نام رشته مقطع
۱۴۳۱۵ علوم انسانی آموزش راهنمایی و مشاوره کارشناسی
۱۴۲۹۲ علوم انسانی مدیریت بازرگانی کارشناسی
۱۴۳۱۶ علوم انسانی مدیریت دولتی کارشناسی
۱۴۳۰۹ علوم انسانی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی
۸۴۱۸۷ علمی کاربردی مهندسی تکنولوژی جوشکاری کارشناسی
۸۴۱۷۶ علمی کاربردی گرافیک گرایش های گرافیک- تصویرسازی – طراحی و چاپ کارشناسی
۸۴۱۸۹ علمی کاربردی ارتباط تصویری (گرافیک) کارشناسی
۸۴۱۲۵ علمی کاربردی تکثیر و پرورش آبزیان کارشناسی
۸۴۱۱۹ علمی کاربردی صنایع چوب و کاغذ صنایع چوب کارشناسی
۸۴۱۲۳ علمی کاربردی ساخت و تولید قالبسازی کارشناسی
۸۴۱۰۹ علمی کاربردی مهندس بهره برداری نیروگاه کارشناسی
۸۴۱۲۴ علمی کاربردی مهندسی تکنولوژی کنترل و ابزار دقیق کارشناسی
۸۴۱۲۱ علمی کاربردی کتابداری و اطلاع رسانی کارشناسی
۸۴۱۵۸ علمی کاربردی مهندسی آب و فاضلاب کارشناسی
۸۴۱۷۵ علمی کاربردی صنایع چوب کارشناسی
۸۴۱۷۶ علمی کاربردی ارتباط تصویری کارشناسی
۸۴۱۰۰ علمی کاربردی مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی کارشناسی
۸۴۱۲۲ علمی کاربردی مهندسی تکنولوژی ساختمان کارشناسی
۸۴۱۱۲ علمی کاربردی مهندسی تکنولوژی الکترونیک کارشناسی
۸۴۱۰۱ علمی کاربردی مهندسی تکنولوژی متالوژی ذوب مواد کارشناسی
۸۴۱۰۲ علمی کاربردی مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی کارشناسی
۸۴۱۲۰ علمی کاربردی مهندسی تکنولوژی صنایع نساجی کارشناسی
۸۴۱۵۷ علمی کاربردی حسابداری – علمی کاربردی کارشناسی
۸۴۱۱۸ علمی کاربردی مهندسی مهندسی تکنولوژی نقشه برداری کارشناسی
۸۴۱۱۳ علمی کاربردی مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید و ماشین ابزار کارشناسی
۸۴۱۰۸ علمی کاربردی مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو کارشناسی
۸۴۱۱۴ علمی کاربردی مهندسی معدن کارشناسی
۸۴۱۱۵ علمی کاربردی مهندسی تکنولوژی نرم افزارکامپیوتر کارشناسی
۸۴۱۱۶ علمی کاربردی صنایع چوب و سازه های چوب کارشناسی
۸۴۱۱۱ علمی کاربردی مهندسی تکنولوژی برق شبکه های انتقال و توزیع برق کارشناسی
۸۴۱۱۷ علمی کاربردی مهندسی تکنولوژی عمران آب و فاضلاب کارشناسی
۸۴۱۸۰ علمی کاربردی طراحی و تکنولوژی دوخت – علمی کاربردی کارشناسی
۸۴۱۷۹ علمی کاربردی روابط عمومی کارشناسی
۷۴۱۰۰ هنر مهندسی تکنولوژی معماری کارشناسی
۴۴۱۷۱ کشاورزی مهندسی تولیدات دامی کارشناسی
۴۴۱۸۹ کشاورزی چوبشناسی و صنایع چوب کارشناسی
۲۴۲۴۰ فنی و مهندسی مهندسی تکنولوژی طراحی و نقشه کشی صنعتی کارشناسی
۲۴۲۴۴ فنی و مهندسی مهندسی تکنولوژی صنایع لاستیک کارشناسی
۲۴۲۲۸ فنی و مهندسی مهندسی تکنولوژی برق – قدرت کارشناسی
۲۴۲۵۰ فنی و مهندسی مهندسی اجرائی عمران کارشناسی
۲۴۲۴۲ فنی و مهندسی مهندسی تکنولوژی عمران – نگهداری و بهره برداری سد و شبکه کارشناسی
۲۴۲۴۱ فنی و مهندسی مهندسی تکنولوژی مخابرات گرایش انتقال کارشناسی
۲۴۲۳۹ فنی و مهندسی مهندسی تکنولوژی مخابرات گرایش سوئیچ شبکه های ثابت کارشناسی
۲۴۲۳۸ فنی و مهندسی ایمنی صنعتی و محیط کار کارشناسی
۲۴۲۴۳ فنی و مهندسی مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات با ۱۰ گرایش کارشناسی
۲۴۲۲۵ فنی و مهندسی مهندسی تکنولوژی سخت افزار کامپیوتر کارشناسی
۲۴۲۲۴ فنی و مهندسی مهندسی تکنولوژی عمران – عمران کارشناسی
۲۴۱۳۲ فنی مهندسی مهندسی برق الکترونیک کارشناسی
۲۴۱۳۱ فنی مهندسی علمی کاربردی مهندسی معدن کارشناسی
۲۴۱۳۰ فنی مهندسی مهندس مکانیک طراحی جامدات کارشناسی
۲۴۱۳۳ فنی مهندسی مهندسی برق قدرت کارشناسی
۲۴۱۱۰ فنی مهندسی مهندسی مکانیک در حرارت و سیالات کارشناسی
۴۴۱۲۱ کشاورزی مهندسی آبیاری کارشناسی
۴۴۱۱۶ کشاورزی مهندسی علوم و صنایع غذایی کارشناسی
۴۴۱۰۷ کشاورزی مهندسی ماشینهای کشاورزی کارشناسی
۴۴۱۱۰ کشاورزی مهندسی تولیدات گیاهی کارشناسی
۴۴۱۱۳ کشاورزی جنگلداری کارشناسی
۴۴۱۱۴ کشاورزی شیلات کارشناسی
۴۴۱۸۶ کشاورزی محیط زیست کارشناسی
۴۴۱۱۵ بهداشت علوم تغذیه کارشناسی
۴۴۱۵۶ بهداشت مدیریت خدمات بهداشت خدمات درمانی کارشناسی

علوم پزشکی رشته طب سنتی