دوره‌ های آموزشی

۱۱ دی ۱۳۹۸

دوره های آموزشی با مدرک بین المللی

دوره های آموزشی با مدرک بین المللی داوطلبان شرکت در دوره های موسسه می توانند ضمن انتخاب هر دوره یا بسته آموزشی ضمن دریافت گواهینامه موسسه […]
۱۱ دی ۱۳۹۸

دوره آموزش های مکاتبه ای (غیرحضوری)

آموزش های مکاتبه ای (غیرحضوری) دوره‌های آموزشی مکاتبه‌ای: موسسه ما برای آن دسته از متقاضیان که فرصت کافی برای شرکت در کلاسهای حضوری را ندارند، اقدام […]