دوره های آموزشی با مدرک بین المللی

دوره های آموزشی با مدرک بین المللی

دوره های آموزشی با مدرک بین المللی

داوطلبان شرکت در دوره های موسسه می توانند ضمن انتخاب هر دوره یا بسته آموزشی ضمن دریافت گواهینامه موسسه سعدی از مراکز طرف قرارداد موسسه نیز مدرک معتبر بین المللی دریافت کنند این مدارک برای افرادی مناسب است که قصد استفاده از پوزیشن آن و یا استفاده در رزومه یا افرادی که متقاضی تحصیلات تکمیلی یا مهاجرت به خارج از کشور می باشند .

برای اطلاع از سایر دوره ها با ما تماس بگیرید