مرکز مشاوره تحصیلی

مرکز مشاوره تحصیلی

مرکز مشاوره تحصیلی

مرکز مشاوره تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی فجر آماده پاسخ گویی به تمامی سوالات داوطلبان ادامه تحصیل در تمامی مقاطع در داخل و خارج از کشور می باشند.

با ایمیل زیر مکاتبه فرمایید و پاسخ کلیه سئوالات خود را دریافت کنید:

info@fajr-uvs.org